Cùng xem Minh Nguyên hướng dẫn các bước xây dựng quy trình vận hành tối ưu cho doanh nghiệp

Nội dung bài viết
Nội dung bài viết

Hướng dẫn các bước xây dựng quy trình vận hành tối ưu cho doanh nghiệp

Một quy trình vận hành doanh nghiệp phải được xây từ đầu và luôn cải tiến mỗi ngày để tạo ra một hệ thống hoàn mỹ cho sự phát triển của tổ chức. Vậy làm thế nào để có thể xây dựng quy trình vận hành doanh nghiệp hiệu quả? Hãy cùng Minh Nguyên tìm hiểu sâu hơn thông qua bài chia sẻ bổ ích dưới đây.

Các bước xây dựng quy trình vận hành tối ưu cho doanh nghiệp

Việc xây dựng một quy trình vận hành tốn rất nhiều công sức, nhưng sẽ dễ thở hơn nếu doanh nghiệp thực hiện đúng 7 bước Minh Nguyên chia sẻ sau đây:

Bước 1: Xác định nhu cầu phát sinh khi làm việc

Đây là bước đặt nền móng đầu tiên cho một quy trình hoàn chỉnh, ở bước này các nhà quản lý phải xác định được đúng nhu cầu công việc, sau đó khảo sát, phân tích, đánh giá và điều chỉnh lại để đưa ra một quy trình phù hợp với doanh nghiệp để tạo tiền đề cho bước thứ hai. Các nhu cầu cơ bản mà doanh nghiệp thường xây dựng quy trình vận hành như thiết lập lại hệ thống để kiểm soát, cải tiến và nâng cấp các trang thiết bị, cơ cấu và tái tạo lại các bộ phận.

Bước 2: Xác định mục tiêu cho quy trình làm việc

Sau khi đã tìm được các nhu cầu sẽ thực hiện, nhà quản trị phải đề ra được mục tiêu cụ thể là gì?. Sau đó sẽ quy hoạch ra các hướng đi phù hợp, hoạch định lại một lần nữa với mục đích nhằm tạo ra một quy trình vận hành cuối cùng chuẩn nhất. Với Minh Nguyên chỉ khi xác định được các yếu tố trên thì doanh nghiệp mới có thể nắm chắc được thời gian hoàn thành, năng suất hoạt động và giảm bớt các tác nhân gây trì hoãn ra khỏi công việc.

Bước 3: Xác định quy mô của quy trình vận hành

Hoàn thành chặt chẽ hai bước trên, doanh nghiệp cần phải xác định được phạm vi hoạt động của quy trình vận hành này sẽ như thế nào:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0899688883
Liên hệ